Pozitív iskolalista

“A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium az utóbbi két év eredményeit vizsgálva szerepel az Oktatási Hivatal pozitív iskolalistáján a következő területen: jobb eredményt értek el, mint az a tanulóik családi háttere alapján várható volna a 8. évfolyamon matematikában és szövegértésben.” (Budapest, 2019. augusztus 30. Oktatási Hivatal)

Egy iskola teljesítményét és az ott folyó pedagógiai munka nehézségét és minőségét valójában nem a telephelyi átlagpontszám rangsorban elfoglalt helyezés jellemzi a legjobban, hanem az, hogy egy tanári kar milyen társadalmi összetételű és milyen előzetes tudással rendelkező tanulócsoporttal érte el ezt az eredményt.

Magyarországon nagyon erős az összefüggés a tanulók társadalmi státusza és iskolai teljesítménye között, olyannyira, hogy egy tanulócsoport átlagos családi háttere alapján „megjósolható", pontosabban megbecsülhető annak a csoportnak a várható tanulmányi teljesítménye.

Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan iskolák, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik családi háttere alapján várható volna.

Ezek azok az intézmények, amelyek pedagógiai munkájukkal eredményesen ellensúlyozzák tanulóik hátrányos helyzetét, ezzel is szolgálva a társadalmi mobilitást.
Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO