Képzések

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):


4-5 évfolyamos gimnáziumi képzés:                       8 évfolyamos gimnáziumi képzés:

2019. november 11. (hétfő) 17 óra                            2019. november 12. (kedd) 17 óra

2019. november 25. (hétfő) 17 óra                            2019. november 26. (kedd) 17 óra

Induló gimnáziumi képzési formák:

Tagozatkód: 0001 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő

4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből

Az oktatás sajátos jellemzője: a 11. és a 12. évfolyamon humán / reál / természettudományos / társadalomtudományi emelt óraszámú képzés, választás szerint.

Oktatott idegen nyelv/nyelvek: tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német.

Emelt szintű érettségire való felkészítés:

Humán irányultság esetén: magyar, történelem

Reál irányultság esetén: matematika és fizika vagy informatika

Természettudományos irányultság esetén: biológia, kémia

Társadalomtudományi irányultság esetén: gazdasági ismeretek

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, informatika.

Tagozatkód: 0002 - 4 évfolyamos gimnáziumi képzés

Az oktatás sajátos jellemzője: a 11.és a 12. évfolyamon humán / reál / természettudományos / társadalomtudományi emelt óraszámú képzés, választás szerint.

Oktatott idegen nyelv/nyelvek: tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv német vagy francia.

Emelt szintű érettségire való felkészítés:

Humán irányultság esetén: magyar, történelem

Reál irányultság esetén: matematika és fizika vagy informatika

Természettudományos irányultság esetén: biológia, kémia

Társadalomtudományi irányultság esetén: gazdasági ismeretek

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, informatika.

Tagozatkód: 0004 - 4 évfolyamos Köznevelési típusú sportiskolai osztály

Az oktatás sajátos jellemzője: Sportiskolai kerettantervre épülő képzés.

Oktatott idegen nyelv/nyelvek: tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német.

Emelt szintű érettségire való felkészítés: testnevelés és biológia.

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, informatika, tanulásmódszertan.

Felvételi követelmény: a tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe vesszük.

A 0004 tagozatkód esetén a fentieken kívül kizárólag sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálaton való megfelelés szükséges, valamint az olimpiai sportágakban a gimnázium és az utánpótlás neveléssel foglalkozó sportegyesületek közötti megállapodás és egyesületi ajánlás.

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a jelentkező érvényes sportorvosi igazolását, versenyengedélyét és az egyesületi ajánlást.

 

Felvételi pontszámítás módja: - Hozott pontok számítása: magyar nyelvtan, magyar irodalom, matematika, és a tanult idegen nyelv 5.-6.-7. év végi és 8. félévi eredményei, valamint történelem, földrajz, biológia, kémia és fizika 7. év végi és 8. félévi eredményei alapján: maximálisan elérhető: 130 pont * 1,5 = 195 pont

- Egységes írásbeli vizsga alapján: maximálisan 100-100 pont a matematika és a magyar feladatsorok teljesítésével.

Egyéb fontos információ:

Az iskola nem szervez felvételi előkészítőt és szóbeli elbeszélgetést. Amennyiben iskolánkban kívánják megírni az egységes írásbeli felvételit, a szükséges nyomtatványt 2019. december 06-ig kell eljuttatni iskolánkba.

Tanórán kívüli lehetőség: kórus - HangosKodó, színjátszás - Színpadka, nyelvvizsga felkészítők, DSE, szakkörök: pl. filmkészítő, újságíró, irodalmi, olvasó, „Játsszunk együtt!”, biológia, matematika, rajz.

A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium a tanuló beiratkozásakor a szülővel írásbeli megállapodást köt a jogviszony létesítésére a 9. évfolyamtól, amely megállapodás a tanulmányok teljes idejére, ill. a jogviszony fennállásáig érvényes változatlan összeggel. (A 2020-2021-es tanévben 10.000 Ft/hó, tanévenként 10 hónapon keresztül)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről „31. § (1) ...a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek, és szervezhetik tevékenységüket. c) az iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető.”

Tagozatkód: 0003 - 8 évfolyamos gimnáziumi képzés

Az oktatás sajátos jellemzője: a 11.és a 12. évfolyamon humán / reál / természettudományos / társadalomtudományi emelt óraszámú képzés, választás szerint.

Oktatott idegen nyelv/nyelvek: tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol. A 7. évfolyamtól kezdődik a második idegen nyelv oktatása. Második idegen nyelvként németet vagy franciát lehet választani.

Emelt szintű érettségire való felkészítés:

Humán irányultság esetén: magyar, történelem

Reál irányultság esetén: matematika és fizika vagy informatika

Természettudományos irányultság esetén: biológia, kémia

Társadalomtudományi irányultság esetén: gazdasági ismeretek

Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, matematika, informatika, erkölcstan.

Felvételi követelmény: a tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe vesszük.

Felvételi pontszámítás módja: - Hozott pontok számítása: Magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyak harmadik év végi és negyedik félévi eredményei alapján. 30 pont * 3 = 90 pont.

- Egységes írásbeli vizsga alapján: 50-50 pont a matematika és a magyar feladatsorok teljesítésével.

Tanórán kívüli lehetőség: kórus - HangosKodó, színjátszó szakkör, Játsszunk együtt! szakkör, rajzszakkör, DSE, valamint a 9. évfolyamtól a 4-5 évfolyamos képzések számára meghirdetett tanórán kívüli lehetőségek.

Egyéb fontos információ:

Az iskola nem szervez felvételi előkészítőt és szóbeli elbeszélgetést.

Amennyiben intézményünkben kívánják megírni az egységes írásbeli felvételit, a szükséges nyomtatványt 2019. december 06-ig kell eljuttatni iskolánkba.

Bemutató órákat tartunk, melyre előzetes bejelentkezés szükséges.

A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium a tanuló beiratkozásakor a szülővel írásbeli megállapodást köt a jogviszony létesítésére az 5. évfolyamtól, amely megállapodás a tanulmányok teljes idejére, ill. a jogviszony fennállásáig érvényes változatlan összeggel. (A 2020/2021-es tanévben 10.000 Ft/hó, tanévenként 10 hónapon keresztül)

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről „31. § (1) ...a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek, és szervezhetik tevékenységüket. c) az iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető.”

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO