Sportedző (Testépítés / Fitnesz)

Sportedző (Testépítés / Fitnesz)

  • OKJ-azonosító: 54 813 02
  • szakmacsoport: Oktatás
  • tanulmányi terület: Sportok
  • szint: középszintű OKJ      szakképesítés

A sportedző célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

A sportedző szakképesítéssel rendelkező képes:

-          a választott sportág mozgásformáinak szakszerű bemutatására, elemzésére, eredményes oktatására

-          a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibák felismerésére, javítására

-          a sportolók képességeinek és erőnlétének szakszerű felmérésére, értékelésére

-          az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítésének, versenyzésének megtervezésére és irányítására

-          a sportolók teljesítményének értékelésére, versenyzők kiválasztására

-          a tehetséggondozás korszerű elveinek és módszereinek alkalmazására

-          különböző ciklusú edzéstervek készítésére

-          versenynaptár összeállítására

-          a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységének irányítására

-          sportesemények, mérkőzések, versenyek, táborok szervezérére

-          a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatok ellátására

-          az egészséges életmód népszerűsítésére, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségnek kiemelésére az egészség megalapozásában, megszilárdításában

-          sportágában szabadidős tevékenységek szervezésére, vezetésére

-          a tevékenységgel kapcsolatos ártalmak felismerésére, lehetséges megelőzésére

-          szükség esetén szakszerű segítség és elsősegélynyújtásra

-          más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel való együttműködésre

A képzésről

Képzési idő iskolai rendszerben
2 év
Képzési idő felnőttképzésben
960-1440 óra
Szükséges iskolai végzettség
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség
nincs
Előírt gyakorlat
nincs
Egészségügyi alkalmassági követelmények
vannak
Pályaalkalmassági követelmények
nincs
Elméleti képzési idő aránya
40%
Gyakorlati képzési idő aránya
60%
Szintvizsga
nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai   gyakorlat időtartama
160 óra

Sportedző – Mit fogsz tanulni?

Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok

Egészségügy és elsősegélynyújtás

Edzéselmélet és gimnasztika

Szervezés és vállalkozás alapjai

Sportági alapok

Sportedzői szakismeretek

Foglalkozások

Betölthető foglalkozások:

FEOR2717  Szakképzett edző, sportszervező, -irányító, Sportegyesületi tanácsadó, Sportreferens, Sportszakosztály-vezető, edző, Sportedző,Tréner tanácsadó

FEOR  3722 Fitnesz- és rekreációs programok irányítója, Sportoktató

Betölthető munkakörök: Edző (a végzettségében szereplő sportágban), Sportegyesületi szaktanácsadó, Sportreferens, Sportszakosztály-vezető, Tréner tanácsadó,  Sportoktató (a végzettségében szereplő sportágban)

Kapcsolódó szakképesítések

 

azonosító száma

 megnevezése

a kapcsolódás módja

31 813 01

Sportoktató

részszakképesítés

55 813 01

Személyi edző

 szakképesítés-ráépülés

55 813 02

Tánc instruktor

szakképesítés-ráépülés

KÖVESS MINKET A FACEBOOK-on!

Iskolánk bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt: 12023008-00181972-00100001
 

logo hatartalanul 

HENT LOGO

 

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium, H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331 ¦ Impresszum