Kérjük, ajánlják fel adójuk 1%-t iskolánknak!

Tisztelt Szülők!

Kérjük, ajánlják fel adójuk 1%-t iskolánknak!

Szeretnénk minél több tantermet korszerű interaktív táblával felszerelni és ehhez kérjük az Ön segítségét a Kodolányi János Középiskola Diákjainak Oktatásáért Alapítványba történő SZJA 1%-nak befizetésével!

Hogyan rendelkezhet adója 1 %-ról?Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja a Kodolányi János Középiskola Diákjainak Oktatásáért Alapítvány (adószám: 18501214-1-07) számára, ha kedvezményezettként megjelöli a 2019. évi SZJA bevallásában.

Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Az szja 1%-os felajánlásáról - függetlenül attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be - a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagyaz ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbáha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő.

Copyright © 2009 Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium
H-8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. Tel: 22/502-331
Impresszum

EFOP LOGO